Regulamin

1. Do klubu mogą uczęszczać osoby pełnoletnie, osoby które ukończyły 16 rok życia powinny
przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na członkostwo w clubie.


2. Osoby chcące wykupić karnet lub jednorazową wejściówkę zobowiązane są do okazania
dowodu tożsamości pracownikowi recepcji w celu założenia karty członkowskiej.


3. Członek clubu otrzymuje imienny karnet, posługiwanie się cudzym karnetem jest
niedozwolone.


4. Club nie zwraca pieniędzy za zakupiony, karnet oraz kartę członkowską.


5. Club zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do clubu bez podania przyczyny.


6. Wstep do clubu jest mozliwy po uregulowaniu opłat za karnet lub za jednorazowe wejście.


7. W przypadku zgubienia karnetu Członek Clubu jest zobowiązany do jak najszybszego
powiadomienia osób na recepcji. Duplikat karty będzie wydany Członkowi po uiszczeniu
opłaty w wysokości 10 zł.


8. Rzeczy wartościowe czonek clubu wnosi na teren obniektu na własną odpowiedzialność.
Club nie prowadzi depozytu dla przedmiotów wartościowych należących do członków
clubu.


9. Członkowie clubu będą ponosić odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone na
terenie clubu.


10. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązują
obuwie zmienne , strój sportowy oraz ręcznik.


11. Członek clubu zobowiązany jest po zakończeniu ćwiczeń do odłożenia sprzętu w
przeznaczonym do tego miejscu.


12. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz
innych środków odurzających.


13. Club zaleca poddawania się okresowym badaniom lekarskim w celu stwierdzenia braku
przeciwskazań do ćwiczeń.


14. Club zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia, cen i planu zajęć fitness.


15. Opłata za zgubienie klucza do szafki z szatni wynosi 30 zł.


16. Wykupienie karty członkowskiej Fitness Clubu Prestige jest równoznaczne z akceptacją
powyższego regulaminu.


17. Wszystkie karnety wykupione w clubie są ważne przez 30 dni od daty zakupu.

Pobierz